VIVA cnter

קמפיין השקה למרכז מסחרי חדשני בחדרה מול שני קהלי מטרה - תושבי האיזור - מולם עבדנו בערוצים הדיגיטליים וקמפיין למקבלי החלטות בערייה ולפלח הלקוחות המסחרי-  שם ניתן דגש לעבודת דייקרט דיגיטלית מול דאטה קיימת.

© 2019 Han-Bar - All rights reserved.