VILA V

ניהול קמפיין שנתי למותג מגורי היוקרה וילה וי בשכונת הפארק בחדרה. מכירת 45 דירות!! בתקופת שיווק של כ 8 חודשים בזירה תחרותית עמוסה

ומאיימת, יחד עם שמירה על הפרמיה והרחבת פוטנציאל הביקוש לפרוייקט מהעיר חדרה לבדה אל כל ערי השרון הסמוכות. ​

 

© 2019 Han-Bar - All rights reserved.