© 2019 Han-Bar - All rights reserved.

קרקעות ישראל

החברה המובילה בהשקעות בקרקעות בישראל. ליווי אסטרטגי כולל למותג המטריה וניהול קמפיינים דיגיטליים למספר פרוייקטים בשיווק בתחום הקרקעות למגורים והקרקעות החקלאיות