המרכז הישראלי לביטוח

עבודת מיצוב ומיתוג אסטרטגי לסוכנות ביטוח מתפתחת בתהליכי גדילה. הגדרת מהות המותג ובנית מערכת החוקים התקשורתית מעל ומתחת לקו, לשם ביטוי הבידול האסטרטגי בכל נקודות הממשק עם לקוחות המותג. 

© 2019 Han-Bar - All rights reserved.