סקויה

מיתוג אסטרטגי לחברת ייעוץ וליווי פיננסי המספקת מודל כלכלי חדש למשקי בית ועסקים קטנים בינוניים בישראל 

© 2019 Han-Bar - All rights reserved.